Общинско предприятие "Обреди"

Общинско предприятие "Обреди" е специализирано звено на общината за извършване на обредна дейност и свързаните с това услуги, управление и поддържане на гробищните паркове в Община Силистра, с цел задоволяване потребностите на населението.

Съобщения

Общинско предприятие „Обреди” приканва гражданите, които имат погребани близки в нов гробищен парк - Силистра, да посетят администрацията на гробищен парк, като носят със себе си документ за платена такса гробно място - ако имат такъв.

Ако нямат, след като направят справка трябва да заплатят необходимата такса, в противен случай гробното място ще бъде отнето за последващи погребения.

Таксата за гробно място за следващите 15 години е 45.00 лв.

Работно време на гробищен парк: 8:00 - 16:30 ч. включително събота и неделя
Tел: 086 824 171 / GSM: 0879 067 171